آنچه دوست داریم

تصاویر این کتابچه برگرفته از کتاب جای ”Safe you and safe me موسسه ی ”save the children” است و با کمک خانم سحر بیرم آبادی، خانم آذین وحیدی نیا و آقای سماء صفایی تهیه شده که صمیمانه از حضور و یاری شان سپاسگزارم.

آنچه دوست داریم
۱
گالری تصاویر
توضیحات
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید