تربیت جنسی نوجوانان کتاب دختران

در این کتاب به طرزی نظام مند و همه جانبه تغییرات جسمی، ذهنی، اخلاقی، اجتماعی و جنسی نوجوان دختر توصیف و تحلیل می شود و با در نظر داشتن زمینه های فرهنگی، اخلاقی و دینی، راههای پیشگیری از بدفهمی و کژ رفتاری را نشان می دهد. تاکید بر تربیت جنسی و رابطه آن با سایر ابعاد شناختی، اخلاقی و معنوی با حفظ و رعایت حیامندی، بر سودمندی کتاب افزوده است. مطالعه این اثر به نوجوانان، والدین، معلمان و مشاورانی که با نوجوانان سر و کار دارند توصیه می شود.
تربیت جنسی نوجوانان کتاب دختران
۱
توضیحات
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید