تربیت جنسی کودکان

در فصل های سوم تا پنجم را به خود اختصاص می دهد. تربیت جنسی گروه های سنی تولد تا سه سال، چهار تا شش سال و هفت تا نه سال، در فصول ششم تا هشتم، با زبانی علمی و مستند و در عین حال قابل فهم نشان داده می شود. مطالعه کتاب برای والدین، مربیان مهد کودک و معلمان دبستان ضروری و سودمند خواهد بود.
تربیت جنسی کودکان
۱
توضیحات
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید