ازدواج

ازدواج
در این پست می‌خوانید:

تعریف ازدواج

«ازدواج» می‌تواند به یک قرارداد قانونی و وضعیت مدنی, یک مناسک مذهبی و یا به یک رویه اجتماعی اشاره داشته باشد که همگی بر اساس صلاحیت قانونی, دینی و فرهنگی متفاوت هستند.

در طول تاریخ تنوع قابل توجهی در ازدواج و روابط زناشویی وجود دارد, تعدد زوجات به طور گسترده ای انجام شده است.

اساساً, در حالی که امروزه یک ازدواج ایده‌آل شامل رابطه ای بر اساس عشق و دوستی یا همراهی است, ازدواج از نظر تاریخی عمدتاً به عنوان یک واحد اقتصادی و سیاسی برای ایجاد پیوندهای خویشاوندی, کنترل ارث و به اشتراک گذاشتن منابع و نیروی کار عمل می‌کرده است, حتی در قرون وسطی از عشق «بیش از حد» در ازدواج جلوگیری می‌کردند.

«انقلاب عشق» در غرب به قرن هجدهم برمی‌گردد. مهم‌تر از همه, وجود رضایت در امر ازدواج است که موضوع بسیاری مهمی به حساب می آید اما ازدواج برای همه همیشه براساس عشق انجام نشده و متاسفانه در طول تاریخ و حتی امروزه نیز شاهد ازدواج های اجباری یا ازدواج کودکان هستیم.

در گذشته اغلب جنبه‌های مراقبتی و اقتصادی بر عشق ترجیح داده می شد.

به طور گسترده اتفاق نظر وجود دارد که منشأ ازدواج بسیار قبل از تاریخ ثبت شده است, اما اولین شواهد ثبت شده از مراسم ازدواج که یک زن و یک مرد را با هم متحد می کنند به حدود 2350 قبل از میلاد برمی گردد. در شرق دور در طی چند صد سال بعد, ازدواج به یک نهاد گسترده تبدیل شد که توسط فرهنگ های مختلف پذیرفته شد.

در ابتدا, ازدواج اغلب به صورت چند همسری صورت می گرفت, به دنبال نبرد طولانی بین کلیسای کاتولیک و اشراف قدیمی و پادشاهان, «تک‌همسری» به اصل راهنما برای ازدواج‌های غربی در قرن ششم و نهم تبدیل شد. کلیسا پیروز شد و در قرن نهم تک همسری در مفهوم ازدواج نهادینه شد.

هدف اصلی ازدواج پیش از این, این بود که به عنوان یک اتحاد بین خانواده ها, دلایل اقتصادی یا سیاسی یا هر دو عمل کند. امروزه نیز در برخی از فرهنگ ها و مذاهب ازدواج بر همین اساس صورت می گیرد.

ادیان مختلف آیین ازدواج را به روش های مختلف می شناسند به طور مثال مسلمانان ازدواج چندهمسری توسط مرد را تا چهار همسر مجاز می دانند. مذهب هندو اعتقاد عمیقی به این دارد که ازدواج, پیوستن دو فرد را برای همیشه جشن می گیرد تا بتوانند با هم حقیقت, معنا و میل فیزیکی را دنبال کنند.

امروزه، اکثر مردم می‌دانند که صرف‌نظر از اینکه یک زن و شوهر چگونه وارد ازدواج می‌شوند, این یک پیوند بین دو نفر است که شامل مسئولیت, قانون و تعهد و چالش است. این مفهوم از ازدواج در طول اعصار ثابت مانده است. رد و بدل حلقه نیز که از گذشتگان بر جای مانده نشان دهنده ابدیت در تعهد است.

اگرچه اصول اصلی ازدواج ثابت مانده است اما قوانین و مفاهیم آن در طول زمان دستخوش تکامل شده است.

جهت گیری تاریخی

فیلسوفان باستان و قرون وسطی موضوعات تکراری را در فلسفه ازدواج مطرح کردند: رابطه بین ازدواج و دولت, نقش های جنسیتی و تولید مثل در ازدواج.

افلاطون در تصویری از حالت ایده آل, شکلی از ازدواج را توصیف کرد که تا حد زیادی در تضاد با شیوه های واقعی ازدواج در زمان خود بود. او استدلال می‌کرد که همانطور که نگهبانان زن و مرد وظایف یکسانی را انجام می‌دهند زن و مرد هم باید با هم کار کنند.

برخلاف گذشتگان که بحث فلسفی آنها در مورد رابطه جنسی و عشق جنسی به ازدواج محدود نمی‌شد, فیلسوفان مسیحی تمرکز جدیدی را بر ازدواج به عنوان تنها زمینه مجاز برای رابطه جنسی معرفی کردند که نشان‌دهنده تغییر در نگاه اول به ازدواج به عنوان یک واحد سیاسی و اقتصادی بود.

اگر در شرف ازدواج هستید خواندن مطالب زیر نیز به شما توصیه می شود.

نکات مهم قبل از ازدواج

مزایای ازدواج

انتظارات سالم در روابط زوجین

نکاتی که اگر با فردی مضطرب قرار می گذارید باید بدانید

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید